98fun.ir

آموزش روش های مختلف بستن کراوات | گام به گام

مجموعه : مهارت های زندگی

آموزش روش های مختلف بستن کراوات | گام به گام ،روش بستن کراوات،آموزش بستن کراوات،بستن کراوات ساده،بستن کراوات دوگره،بستن کراوات مجلسی و شیک،آموزش بستن انواع گره کراوات

آموزش روش های مختلف بستن کراوات | گام به گام

آموزش روش های مختلف بستن کراوات | گام به گام

در اینبخش آموزش روشهای مختلف بستن کراوات را جمع آوری کرده ایم. انواع مختلفی از گره های کراوات وجوددارد، دانستن این روشها از این خاطر اسـت کـه مـا ممکن اسـت چند مدل مختلف کراوات داشته باشیم، مثلاً کراوات های باریک و بلند، یا کراوات های عریض و کوتاه تر، کـه هر کدام برای بسته شدن روش خودرا دارند تا بـه بهترین شکل دیده شوند. در ادامه با پارس ناز همراه باشید تا این روشها رابه شـما آموزش دهیم.

آموزش روش های مختلف بستن کراوات | گام به گام

انواع مختلف گره کراوات

مدل کراوات گره دانش‌ آموزی

این گره در قرن نوزدهم، و از مکانی بنام باشگاه‌ مردانه معروف شد. گره چهار در دست قهرمان بلا منازع گره‌های کراوات اسـت. محبوبیت این گره بدلیل سادگی و قابلیت تطبیق پذیری‌اش اسـت. گره چهار در دست گره‌ای راحت، باریک، مخروطی، و کمی نامتقارن اسـت، و باز کردن‌اش نیز راحت اسـت. اگر می خواهید فقط یک گره کراوات یاد بگیرید، بـه سراغ گره چهار در دست بروید.

آموزش روش های مختلف بستن کراوات | گام به گام

دستورالعمل بستن کراوات گره چهار در دست

کار رابه این صورت شروع کنید کـه انتهای پهن کراوات در سمت راست، و انتهای نازک آن در سمت چپ باشد. انتهای پهن کراوات باید کمی بالاتر از ناف قرار بگیرد. «این وضعیت بـه قد، و هم‌ چنین طول و ضخامت کراوات‌تان بستگی دارد». فقط باید انتهای پهن کراوات را حرکت دهید و انتهای دیگر باید ثابت بماند.

۲. انتهای پهن رابه سمت چپ، روی انتهای نازک ببرید.

۳. انتهای پهن را دور انتهای نازک بپیچید و بـه سمت راست ببرید.

۴. بـه این حرکت ادامه دهید و آنرا بار دیگر بـه سمت چپ، روی انتهای نازک بچرخانید.

۵. در ادامه، انتهای پهن را از داخل حلقه‌ی گردن عبور دهید و بـه سمت بالا ببرید.

۶. انتهای پهن کراوات را از داخل حلقه‌ی گردن خارج کنید و داخل گره‌ی کوچکی کنید کـه با چرخش خود ایجاد کرده اسـت.

۷. با کشیدن انتهای پهن کراوات بـه سمت پایین، گره را کمی سفت کنید.

۸٫ گره را بکشید و تنظیم کنید.


مدل کراوات ویندزور نیمه

گره ویندزور نیمه بـه شدت تطبیق پذیر اسـت. سایز این گره، علی‌رغم نام‌اش، در حقیقت سه چهارم گره ویندزور اسـت. ویندزور نیمه سایزی متعادل دارد، و تقریباً متقارن اسـت؛ و اگر بـه درستی بسته شود، گودی عمیق و قابل مشاهده‌ای را ایجاد می کند. این گره برای کراوات‌هایی با ضخامت متوسط تا کم مناسب اسـت.

آموزش روش های مختلف بستن کراوات | گام به گام

دستورالعمل بستن کراوات گره ویندزور نیمه

کار رابه این صورت شروع کنید کـه انتهای پهن کراوات در سمت راست، و انتهای نازک آن در سمت چپ باشد. انتهای پهن کراوات باید کمی بالاتر از ناف قرار بگیرد. «این وضعیت بـه قد، و هم‌ چنین طول و ضخامت کراوات‌تان بستگی دارد». فقط باید انتهای پهن کراوات را حرکت دهید و انتهای دیگر باید ثابت بماند.

۲. انتهای پهن رابه سمت چپ، روی انتهای نازک ببرید.

۳. انتهای پهن را دور انتهای نازک بپیچید و بـه سمت راست ببرید.

۴. سپس، انتهای پهن رابه سمت بالا، نزدیک مرکز حلقه‌ی گردن ببرید.

۵. سپس آنرا از داخل حلقه‌ی گردن بـه سمت پایین عبور دهید و از همان جا، بـه سمت چپ حرکت دهید.

۶. اکنون، آنرا بار دیگر بـه سمت راست بپیچانید.

۷. اینبار، انتهای پهن کراوات را از پایین، از داخل حلقه‌ی گردن، بـه سمت بالا عبور دهید.

۸. دراین مرحله، انتهای پهن کراوات را داخل گره‌ی کوچکی کنید کـه با چرخش خود ایجاد کرده اسـت.

۹. با کشیدن انتهای پهن کراوات بـه سمت پایین، گره را کمی سفت کنید. گره را بکشید و تنظیم کنید.


مدل کراوات دوگره

با اینکه دوک ویندزور هرگز مشخصا از گره ویندزور استفاده نکرد، ولی تاثیر بسزایی در ایجاد این گره بزرگ و مثلثی داشت. در حقیقت، دوک ویندزور با پهن کردن و افزودن بـه ضخامت کراوات، قصد داشت چهره‌ی مدرن و جذاب‌تری داشته باشد. ولی در واقع، گره ویندزور توسط مردمی اختراع شد کـه می خواستند از نحوه‌ی گره زدن کراوات دوک تقلید کنند.

اشکال مختلفی از گره ویندزور وجوددارد کـه همگی را تحت یک نام دسته‌بندی میکنند. این گره دارای شکلی متقارن و کاملا مثلثی اسـت، و هم‌ چنین برای یقه‌های پهن بسیار مناسب اسـت. هم‌ چنین، بـه اشتباه، بـه این گره، ویندزور دوبل نیز گفته می شود.

آموزش روش های مختلف بستن کراوات | گام به گام

دستورالعمل بستن کراوات گره ویندزور

کار رابه این صورت شروع کنید کـه انتهای پهن کراوات در سمت راست، و انتهای نازک آن در سمت چپ باشد. انتهای پهن کراوات باید کمی بالاتر از ناف قرار بگیرد. فقط باید انتهای پهن کراوات را حرکت دهید و انتهای دیگر باید ثابت بماند.

۲. انتهای پهن رابه سمت چپ، روی انتهای نازک ببرید.

۳. اکنون باید انتهای پهن را از پایین، از داخل حلقه‌ی گردن بـه سمت بالا بیاورید.

۴. در ادامه، آن رابه پایین، بـه سمت چپ ببرید.

۵. سپس، آن رابه سمت راست بچرخانید و از پشت انتهای نازک کراوات عبور دهید.

۶. این دفعه، انتهای پهن رابه سمت بالا، و مرکز حلقه‌ی گردن، حرکت دهید.

۷. آن رابه سمت پایین، وارد حلقه‌ی گردن کنید و بـه سمت راست ببرید.

۸. اکنون انتهای پهن را بار دیگر بـه سمت چپ بچرخانید.

۹. بـه حرکت بالا ادامه دهید و یک‌بار دیگر، انتهای پهن را از پایین، ‌از داخل حلقه‌ی گردن رد کنید و بـه بالا بیاورید.

۱۰. دراین مرحله، انتهای پهن کراوات را داخل آخرین گره‌ی کوچکی کنید کـه با چرخش خود ایجاد کرده اسـت.

۹. با کشیدن انتهای پهن کراوات بـه سمت پایین، گره را کمی سفت کنید. گره را بکشید و تنظیم کنید.


مدل کراوات ساده 

گره ساده دارای کم‌ترین مراحل، و برای یادگیری بسیار راحت اسـت. این گره، علی‌رغم سادگی‌اش، بـه ندرت در غرب کاربرد دارد، ولی هم‌چنان محبوبیت‌اش را در چین حفظ کرده اسـت. شاید دلیل عدم محبوبیت آن، دشواری در باز کردن گره باشد. گره ساده گره‌ای جمع و جور اسـت و نامتقارن بودن‌اش نیز باعث شده اسـت کمی بـه سمت انتهای پهن کراوات متمایل باشد.

این گره برای کراوات‌های ضخیم یا برای مردان بلند قدی کـه میخواهند طول کراوات‌شان بیش‌تر باشد،‌ بسیار مناسب اسـت. زندگی را سخت نگیرید و از روش‌های ساده استفاده کنید!

آموزش روش های مختلف بستن کراوات | گام به گام

دستورالعمل بستن کراوات گره ساده

کار رابه این صورت شروع کنید کـه انتهای پهن کراوات در سمت راست، و انتهای نازک آن در سمت چپ باشد. انتهای پهن کراوات باید کمی بالاتر از ناف قرار بگیرد. فقط باید انتهای پهن کراوات را حرکت دهید و انتهای دیگر باید ثابت بماند.

۲. انتهای پهن رابه سمت چپ، ولی اینبار بـه زیر انتهای نازک ببرید.

۳. دراین مرحله، انتهای پهن رابه سمت راست، و روی انتهای نازک بیاورید.

۴. اکنون،‌ آنرا از پایین، از داخل حلقه‌ی گردن بـه سمت بالا عبور دهید.

۵. دراین مرحله، انتهای پهن کراوات را داخل گره‌ی کوچکی کنید کـه با چرخش خود ایجاد کرده اسـت.

۶. با کشیدن انتهای پهن کراوات بـه سمت پایین، گره را کمی سفت کنید. گره را بکشید و تنظیم کنید.


مدل کراوات کلوین

نام گره کلوین از روی نام ویلیام تامسون «معروف بـه لرد کلوین» برداشته شده اسـت. وی فیزیکدان و ریاضی‌دانی بود کـه بـه نظریه‌ی گره‌های مربوط بـه ساختار اتمی کمک کرد. گره کلوین از روی گره ساده ایجاد شده اسـت. انجام گره کلوین، درست شبیه گره ساده، با عبور انتهای پهن از زیر انتهای نازک شروع می شود؛ از این رو، دم این گره نیز بر عکس خواهد بود. این گره نیز نازک و مرتب، و هم اندازه‌ی گره چهار در دست اسـت، ولی کمی پر و زاویه‌دارتر اسـت.

آموزش روش های مختلف بستن کراوات | گام به گام

دستورالعمل بستن کراوات گره کلوین

کار رابه این صورت شروع کنید کـه انتهای پهن کراوات در سمت راست، و انتهای نازک آن در سمت چپ باشد. انتهای پهن کراوات باید کمی بالاتر از ناف قرار بگیرد. فقط باید انتهای پهن کراوات را حرکت دهید و انتهای دیگر باید ثابت بماند.

۲. انتهای پهن رابه سمت چپ، و مانند گره ساده، بـه زیر انتهای نازک ببرید.

۳. دراین مرحله، انتهای پهن رابه سمت راست، و روی انتهای نازک بیاورید.

۴. سپس، بـه حرکت‌تان ادامه دهید، و با بردن انتهای پهن بـه زیر، و سپس بـه سمت چپ، یک دور کامل بزنید.

۵. اکنون، یک نیم دور دیگر بـه حرکت‌تان، بـه سمت راست ادامه دهید.

۶. اینبار، انتهای پهن را از پایین،‌ از داخل حلقه‌ی گردن بـه سمت بالا عبور دهید.

۷. دراین مرحله، انتهای پهن کراوات را داخل آخرین گره‌ی کوچکی کنید کـه با چرخش خود ایجاد کرده اسـت.

۸. با کشیدن انتهای پهن کراوات بـه سمت پایین، گره را کمی سفت کنید. گره را بکشید و تنظیم کنید.


مدل کراوات پرنس آلبرت

گره پرنس آلبرت یکی از گونه‌های گره ویکتوریا اسـت. هیچ‌گونه شواهدی دال بر اینکه آیا حقیقتا پرنس آلبرت از گره‌ی هم نام خود استفاده میکرد یا خیر، وجود ندارد؛ پرنس آلبرت همسر ملکه ویکتوریا بود. در گره پرنس آلبرت، در آخرین مرحله، انتهای پهن کراوات داخل هردو گره‌ای میشود کـه با چرخش خود ایجاد کرده اسـت.

دراین حالت، گره‌ی زیرین از زیر گره جلویی دیده می شود. این گره نیز کمی نامتقارن اسـت، ولی نسبت بـه گره چهار در دست، حجم بیش‌تری دارد. برای آن‌کـه گره پرنس آلبرت ظاهری نازک و مرتب داشته باشد، باید کمی محکم کشیده شود.

آموزش روش های مختلف بستن کراوات | گام به گام

دستورالعمل بستن کراوات گره پرنس آلبرت

کار رابه این صورت شروع کنید کـه انتهای پهن کراوات در سمت راست، و انتهای نازک آن در سمت چپ باشد. انتهای پهن کراوات باید کمی بالاتر از ناف قرار بگیرد. فقط باید انتهای پهن کراوات را حرکت دهید و انتهای دیگر باید ثابت بماند.

۲. انتهای پهن رابه سمت چپ، روی انتهای نازک ببرید.

۳. انتهای پهن را دور انتهای نازک بپیچید و بـه سمت راست ببرید.

۴. اکنون بـه چرخش انتهای پهن بـه دور انتهای نازک ادامه دهید،‌ و آن رابه سمت چپ ببرید.

۵. بازهم ادامه دهید، و آنرا از زیر انتهای نازک بـه سمت راست ببرید.

۶. دو دور را کامل کنید.

۷. اکنون، انتهای پهن را از پایین، از حلقه‌ی گردن، بـه سمت بالا عبور دهید.

۸. دراین مرحله، انتهای پهن کراوات را داخل کل گره‌ی کوچکی کنید کـه با چرخش خود ایجاد کرده اسـت.

۹. با کشیدن انتهای پهن کراوات بـه سمت پایین، گره را کمی سفت کنید. گره را بکشید و تنظیم کنید.


مدل کراوات پرت

جری پرت «Jerry Pratt»، ابداع کننده‌ی گره پرت، برای اتاق بازرگانی ایالات متحده کار می کرد. آقای پرت، برای ۳۰ سال، گره‌ کراوات‌اش رابه شکل خاص و متفاوتی می‌بست، تا اینکه این نوع گره توسط دن شلبی، روزنامه نگار و مجری محبوب آمریکایی، کشف شد، ودر ۱۹۸۹ دریک برنامه‌ی تلویزیونی بـه نمایش درآمد.

وقتی مقالاتی درباره‌ی گره شلبی در نیویورک تایمز و دیلی تلگراف منتشر شد، این گره بـه شدت محبوبیت یافت. گره پرت گره‌ای تطبیق پذیر، با وقار، و با سایزی متوسط اسـت؛ سایز این گره از گره چهار در دست بیش‌تر، و از گره ویندزور نیمه کم‌تر اسـت.

آموزش روش های مختلف بستن کراوات | گام به گام

دستورالعمل بستن کراوات گره پرت

کار رابه این صورت شروع کنید کـه انتهای پهن کراوات در سمت راست، و انتهای نازک آن در سمت چپ باشد. انتهای پهن کراوات باید کمی بالاتر از ناف قرار بگیرد. فقط باید انتهای پهن کراوات را حرکت دهید و انتهای دیگر باید ثابت بماند.

۲. انتهای پهن رابه سمت چپ، و مانند گره ساده، بـه زیر انتهای نازک ببرید.

۳. دراین مرحله، انتهای پهن را در حرکتی متفاوت با موارد قبل، متمایل بـه سمت راست، یک راست بـه سمت بالا ببرید.

۴. آنرا در همان جهت، از داخل حلقه‌ی گردن، بـه سمت پایین عبور دهید، و یک نیم دایره بچرخانید.

۵. اکنون، انتهای پهن رابه سمت راست ببرید.

۶. آنرا از پایین، از داخل حلقه‌ی گردن، بـه سمت بالا عبور دهید.

۷. دراین مرحله، انتهای پهن کراوات را داخل گره‌ی کوچکی کنید کـه با چرخش خود ایجاد کرده اسـت.

۸. با کشیدن انتهای پهن کراوات بـه سمت پایین، گره را کمی سفت کنید. گره را بکشید و تنظیم کنید.


مدل کراوات الدریج

گره الدریج، گره‌ای غیرمعمول، پیچیده، و جذابی اسـت کـه برای ایجاد آن، بـه ۱۵ مرحله‌ی مجزا نیاز خواهد بود. این نوع گره‌ کراوات توسط جفری الدریج، سیاستمدار آمریکایی، در ۲۰۰۷ ابداع شد، ودر ۲۰۰۸ از طریق اینترنت بـه شهرت رسید. گره الدریج، بر خلاف اکثریت سایر گره‌ها، با حرکت دادن انتهای نازک کراوات ایجاد می شود.

در پایان، بخش باقیمانده از انتهای نازک کراوات،‌پشت یقه‌ی پیراهن پنهان میشود. این گره بزرگ «بزرگتر از ویندزور» ظاهری مخروطی شکل شبیه دم ماهی بـه هم بافته شده ایجاد می کند. قصد نداریم شـما را یاد گرفتن و استفاده از این گره مایوس کنیم، ولی در انتخاب این گره باید شرایط و وضعیت را بادقت بسنجید.

آموزش روش های مختلف بستن کراوات | گام به گام

دستورالعمل بستن کراوات گره الدریج

ابتدا، انتهای پهن کراوات باید در سمت چپ، و انتهای نازک آن باید در سمت راست قرار بگیرند. نوک پهن کراوات باید تا نزدیک سگک کمربندتان برسد. دراین گره فقط باید انتهای نازک کراوات را حرکت دهید.

۲. انتهای نازک رابه سمت چپ، و روی بخش پهن کراوات قرار دهید.

۳. سپس، آنرا از داخل، بـه سمت بالا، بـه سمت راست بچرخانید.

۴. در ادامه، انتهای نازک رابا سمت بالا، متمایل بـه چپ ببرید.

۵. اکنون، آنرا از بالا، بـه داخل حلقه‌ی گردن، بـه سمت پایین بیاورید.

۶. انتهای نازک رابه سمت راست ببرید، و اینبار از پایین، از داخل حلقه‌ی گردن بـه سمت بالا عبور دهید.

۷. اکنون، بار دیگر، انتهای نازک را متمایل بـه سمت چپ، از بالا بـه سمت پایین، بـه پشت بخش پهن کراوات ببرید.

۸. سپس، آن رابا یک چرخش دیگر از داخل گره‌ی کوچکی کـه با چرخش قبلی ایجاد شده اسـت، رد کنید.

۹. انتهای نازک کراوات رابه سمت چپ بکشید تا گره سفت شود.

۱۰. در همان حال، انتهای نازک را از بالا بـه داخل حلقه‌ی گردن ببرید و بـه پایین بیاورید.

۱۱. اکنون، با یک چرخش دیگر، انتهای نازک را از بالا از حلقه‌ی گردن عبور دهید.

۱۲. آن رابا یک چرخش دیگر از داخل گره‌ی کوچکی کـه با چرخش قبلی ایجاد شده اسـت، رد کنید.

۱۳. انتهای نازک کراوات رابه سمت چپ بکشید تا گره محکم شود.

۱۴. مابقی انتهای نازک را در پشت حلقه‌ی گردن پنهان کنید.

۱۵. گره را محکم و مرتب کنید و ازآن لذت ببرید.


گره ون ویجک

گره ون ویجک، با این شکل عجیب، دراز،‌ استوانه‌ای، توسط هنرمندی بنام لیزا ون وجیک ابداع شد؛ وی تلاش میکرد بلندترین گره‌ی ممکن و قابل استفاده‌ را برای کراوات ایجاد کند. گره ون ویجک نوع بزرگ شده‌ی گره پرنس آلبرت اسـت، کـه یک چرخش دیگر نیز بـه آن اضافه شده اسـت. اگر این گره بلند و باریک بطور صحیح بسته شود، بطور برجسته و قابل ملاحظه‌ای شبیه مارپیچ میشود.

آموزش روش های مختلف بستن کراوات | گام به گام

دستورالعمل بستن کراوات گره ون ویجک

کار رابه این صورت شروع کنید کـه انتهای پهن کراوات در سمت راست، و انتهای نازک آن در سمت چپ باشد. انتهای پهن کراوات باید کمی بالاتر از ناف قرار بگیرد. فقط باید انتهای پهن کراوات را حرکت دهید و انتهای دیگر باید ثابت بماند.

۲. انتهای پهن رابه سمت چپ، روی انتهای نازک ببرید.

۳. انتهای پهن را دور انتهای نازک بپیچید و بـه سمت راست ببرید.

۴. اکنون بـه چرخش انتهای پهن بـه دور انتهای نازک ادامه دهید،‌ و آن رابه سمت چپ ببرید.

۵. بازهم ادامه دهید، و آنرا از زیر انتهای نازک بـه سمت راست ببرید.

۶. دو دور را کامل کنید.

۷. طی سومین دور، انتهای پهن را از سمت راست بـه سمت چپ بچرخانید.

۸. و بـه این ترتیب،‌ دور سوم را نیز کامل کنید.

۹. اکنون، انتهای پهن را از پایین، از حلقه‌ی گردن، بـه سمت بالا عبور دهید.

۱۰. دراین مرحله، انتهای پهن کراوات را داخل کل سه گره‌ی کوچکی کنید کـه با چرخش خود ایجاد کرده اسـت.

۱۱. با کشیدن انتهای پهن کراوات بـه سمت پایین، گره را کمی سفت کنید. گره را بکشید و تنظیم کنید.


مدل کراوات ترینیتی

این گره دارای شباهت‌هایی با گره سه گوشه‌ی سلتیک دارد. دراین گره نیز انتهای نازک کراوات را حرکت می دهیم؛ بـه علاوه، در ابتدا گره‌های کراوات باید شل باشند، ودر آخر کار، آن‌ها را محکم میکنیم. گره ترینیتی شکلی دورانی ایجاد میکند کـه تا حدودی نامتقارن اسـت؛ کمی بزرگتر از ویندزور اسـت؛ و دارای جلوه‌ی زیبایی اسـت. هر آدمی کـه گره ترینیتی خیره شود، شیفته‌اش خواهد شد.

آموزش روش های مختلف بستن کراوات | گام به گام

دستورالعمل بستن کراوات گره ترینیتی

ابتدا، انتهای پهن کراوات باید در سمت چپ، و انتهای نازک آن باید در سمت راست قرار بگیرند. نوک پهن کراوات باید تا نزدیک سگک کمربندتان برسد. دراین گره فقط باید انتهای نازک کراوات را حرکت دهید.

۲. انتهای نازک رابه سمت چپ، و روی بخش پهن کراوات قرار دهید.

۳. سپس، آنرا از داخل، بـه سمت بالا، و کمی بـه سمت راست بچرخانید.

۴. انتهای نازک را متمایل بـه سمت چپ، بـه پایین بیاورید.

۵. اکنون، آنرا از پایین،‌ بـه سمت پشت بخش پهن کراوات، بـه جهت راست بچرخانید.

۶. دراین مرحله، انتهای نازک رابا سمت بالا بیاورید.

۷. انتهای نازک را از داخل حلقه‌ی گردن، بـه سمت پایین، متمایل بـه سمت چپ عبور دهید.

۸. در ادامه، انتهای نازک را از روی بخش پهن، بـه سمت راست بچرخانید؛ سپس، آنرا از پایین، و متمایل بـه سمت چپ، از داخل حلقه‌ی گردن بـه سمت بالا عبور دهید.

۹. دراین مرحله، انتهای نازک کراوات را داخل آخرین گره‌ی کوچکی کنید کـه با چرخش خود ایجاد کرده اسـت.

۱۰. در ادامه، بار دیگر انتهای نازک را از پشت بخش پهن، بـه سمت راست عبور دهید.

۱۱. طبق شکل،‌ بار دیگر، آنرا متمایل بـه سمت راست، رو بـه بالا، از گره‌ی آخر رد کنید.

۱۲. باقیمانده‌ی انتهای نازک رابه سمت چپ بکشید و گره‌ها را محکم کنید.

۱۳. گره‌ی کراوات را صاف و مرتب کنید، و نگاه‌ دیگران رابه خود جلب کنید.


گره مورل

گره مورل کـه در ۱۹۹۵ توسط فردی بنام برنت مورل ابداع شد، شکل معکوس گره‌ کلاسیک ویندزور اسـت. در شکل نهایی این گره، انتهای نازک کراوات روی بخش پهن آن قرار میگیرد، و ظاهری عجیب ودر عین حال، جالب و جذاب را پدید می‌آورد. گره مورل مثلثی شکل، کوچک، و بـه شکل عجیبی پهن اسـت. با این گره منحصر بـه فرد و جسورانه، میتوانید هنجار شکنی کنید.

آموزش روش های مختلف بستن کراوات | گام به گام

دستورالعمل بستن کراوات گره مورل

ابتدا، باید انتهای پهن کراوات را در سمت راست، و انتهای نازک آنرا در سمت چپ قرار دهید. انتهای نازک باید تا نزدیکی ناف برسد. دراین گره نیز، باید انتهای نازک کراوات را حرکت دهید.

۲. انتهای نازک رابه سمت راست، روی بخش پهن کراوات ببرید.

۳. سپس، آنرا از پایین، از داخل حلقه‌ی گردن، رو بـه بالا، عبور دهید.

۴. در ادامه، آنرا متمایل بـه سمت چپ، بـه پایین بیاورید.

۵. اکنون، باید انتهای نازک را از پشت بخش پهن، بـه سمت راست بچرخانید.

۶. بـه حرکت ادامه دهید و آن رابه سمت بالا بیاورید.

۷. بار دیگر، آنرا از داخل حلقه‌ی گردن، متمایل بـه سمت راست، رو بـه پایین عبور دهید.

۸. در ادامه، آن رابه از جلوی بخش پهن کراوات، بـه سمت چپ بچرخانید.

۹. سپس، آنرا از پایین، از داخل حلقه‌ی گردن، رو بـه بالا عبور دهید.

۱۰. دراین مرحله، انتهای نازک کراوات را داخل آخرین گره‌ی کوچکی کنید کـه با چرخش خود ایجاد کرده اسـت.

۱۱. با کشیدن انتهای نازک کراوات بـه سمت پایین، گره را کمی سفت کنید. گره را بکشید و تنظیم کنید.


گره بالتوس

گره بالتوس بزرگ‌ترین گره کراوات اسـت «حتی بـه شکل قابل ملاحظه‌ای، بزرگ تر از ویندزور». اگر این گره بـه صورت صحیح بسته شود، پهن و مخروطی شکل میشود. ازآن‌جا کـه انتهای پهن کراوات چندین بار دور انتهای نازک آن پیچیده می شود، شکل نهایی کراواتی کـه دارای گره بالتوس اسـت، بسیار کوتاه خواهد بود. با این گره هنرمندانه، پر حاشیه و بحث‌برانگیز شوید.

آموزش روش های مختلف بستن کراوات | گام به گام

دستورالعمل بستن کراوات گره بالتوس

ابتدا، باید کراوات را بر عکس نگه دارید؛ هم‌ چنین، انتهای پهن کراوات باید در سمت راست، و انتهای نازک در سمت چپ باشد. انتهای پهن را باید بلندتر بگیرید.

۲. انتهای را پهن را زیر انتهای نازک، بـه سمت چپ ببرید.

۳. سپس، آنرا متمایل بـه سمت راست، رو بـه بالا بیاورید.

۴. در ادامه، آنرا از داخل حلقه‌ی گردن، رو بـه پایین، و متمایل بـه سمت راست، عبور دهید.

۵. بـه حرکت‌تان ادامه دهید، و اینبار، آنرا متمایل بـه سمت چپ، رو بـه بالا ببرید.

۶. در ادامه، آنرا از داخل حلقه‌ی گردن، رو بـه پایین، و متمایل بـه سمت چپ، عبور دهید.

۷. سپس، آنرا متمایل بـه سمت راست، رو بـه بالا بیاورید.

۸. اکنون، بار دیگر آنرا از داخل حلقه‌ی گردن، رو بـه پایین، و متمایل بـه سمت راست، عبور دهید.

۹. دراین مرحله، انتهای پهن رابه سمت چپ بچرخانید، و از جلوی انتهای نازک کراوات عبور دهید.

۱۰. یکبار دیگر، آنرا از داخل حلقه‌ی گردن، رو بـه بالا رد کنید.

۱۱. دراین مرحله، انتهای پهن کراوات را داخل آخرین گره‌ای کنید کـه با چرخش خود ایجاد کرده اسـت.

۱۲. با کشیدن انتهای پهن کراوات بـه سمت پایین، گره را کمی سفت کنید. گره را بکشید و تنظیم کنید.

 

 سایت تفریحی, نود و هشت فان, ۹۸fun.ir, سایت سرگرمی, آموزش بستن کروات, روش های بستن کروات, بستن کروات, آموزش تصویری بستن کروات, عکس بستن کروات, آموزش روش های مختلف بستن کراوات گام به گام, روش بستن کراوات, آموزش بستن کراوات, بستن کراوات ساده, بستن کراوات دوگره, بستن کراوات مجلسی و شیک, آموزش بستن انواع گره کراوات, آموزش روش های مختلف بستن کراوات

 

تمامی حقوق مطالب برای سایت تفریحی و سرگرمی 98 فان محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.